Reklamacje i zwroty

Zwrot części w ciągu 30 dni

UWAGA!
W przypadku chęci odesłania towaru, wyślij go na adres:

Sprzegla24.pl
Al. Krakowska 173
02-180 Warszawa

Zwrot należności za odesłane towary wykonujemy na numer konta podany w formularzu zwrotu. Uwaga: Magazyn nie przyjmuje żadnych paczek zwrotnych wysłanych za pobraniem.

- Formularz zwrotu towaru

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Towary nie będące w stałej ofercie Sprzadawcy, a zamawiane na indywidualne życzenie Kupującego nie będącego Konsumentem, nie mogą zostać zwrócone ani nie przysługuje im prawo odstąpienia od umowy. Zapis ten nie dotyczy Konsumentów.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  2. Do przesyłki dołącz formularz zwrotu towaru (do pobrania wyżej), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.

Odstąpienie od umowy

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący. Szczegóły odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie sklepu.

- Wzór odstąpienia od umowy

Gwarancja i serwis

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na reklamacje@sprzegla24.pl. Jest to bardzo szybka droga reklamacji, która pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności lub jego wymiany.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

 - Formularz reklamacyjny

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 22 258 44 43 lub 781-567-210

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na koszt klienta.
  2. W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na konto powiązane z kartą.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 30 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: reklamacje@sprzegla24.pl lub telefonicznie: 22 258 44 43 lub 781-567-210. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

"W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację"