Polityka prywatności dotycząca kontaktów telefonicznych oraz e-mail

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym. Dane te są przekazywane nam poprzez rozmowę telefoniczną, wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji. Dane te są przetwarzane w celu obsługi bieżących zapytań, w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA AUTONEO SP. Z O.O., Jaworskiego 6/1, 05-090 Raszyn, NIP: 5213635653, e-mail: ado@sprzegla24.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym rejestrowanie rozmów telefonicznych na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z kontaktem z nami, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Twoich danych następującym podmiotom:

 • H88 S.A., ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych zawartych w korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej,
 • CallPage sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa – w celu korzystania z systemu wspierającego proces kontaktu z nami, w ramach którego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe,
 • Claude ICT Poland Sp. z o.o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – w celu korzystania z centrali telefonicznej VOIP, w ramach której przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz rejestrowane rozmowy, jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać nam szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw skieruj swoje żądanie pod adres e-mail ado@sprzegla24.pl . Pamiętaj proszę, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować – czyli potwierdzić, że Ty to Ty.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.
 • Podanie danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych w systemie centrali telefonicznej sklepu jest dobrowolne. System centrali telefonicznej informuje osobę telefonująca przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana, warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do sklepu. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacja o zamiarze przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


cert-image
logo

Podaj swoje dane i numer VIN pojazdu
a przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę.

RODZAJ CZĘŚCI*
koło dwumasowe
zestaw sprzęgła
sprzęgło sportowe
tarcza sprzęgła
docisk
łożysko oporowe
wysprzęglik centralny
pompa sprzęgła
siłownik sprzęgła
śruby montażowe

(Opcjonalnie) Jeśli chcesz żebyśmy do Ciebie zadzwonili podaj numer telefonu

(Opcjonalnie) Zamiast numeru VIN załącz zdjęcie dowodu rejestracyjnego:

Wyrażam zgodę na jednorazowe przedstawienie oferty oraz akceptuję politykę prywatności.

Dziękujemy za przesłanie zapytania o ofertę.

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 24 godzin po otrzymaniu e-maila.